Herkes için daha güçlü bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışıyoruz

ADA Türkiye, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas bireyleri için bütüncül ve ihtiyaca yönelik sosyal hizmetler sağlayan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

ADA Türkiye, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas bireyleri için bütüncül ve ihtiyaca yönelik sosyal hizmetler sağlayan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Türkiye genelindeki çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için haritayı inceleyin

ADA Türkiye ortakları, hibe desteklerinden bugüne dek görece daha az faydalanmış, sosyal hizmetlerin sınırlı olduğu ve Suriyeli haricindeki yabancı grupların yoğun olduğu illerde faaliyet gösteriyor.

ADA Türkiye ortakları, hibe desteklerinden bugüne dek görece daha az faydalanmış, sosyal hizmetlerin sınırlı olduğu ve Suriyeli haricindeki yabancı grupların yoğun olduğu illerde faaliyet gösteriyor.

Türkiye genelindeki çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için haritayı inceleyin

ÇALIŞMALARIMIZ

Kamu kurumlarıyla işbirliği içinde ihtiyaç temelli ve bütünleşik toplumsal hizmetler sunuyoruz

ADA Türkiye ortağı STK’lar, Türkiye’nin dört bir yanında iyileştirilmiş ve özelleştirilmiş koruma, beceri geliştirme, yaygın eğitim, sosyal uyum ve kapasite geliştirme hizmetleri sunuyor.

Bir sivil toplum ağı olarak işbirliklerimizle daha güçlü hale geliyor ve kalıcı bir değişimi teşvik ediyoruz

1
birey, diger hizmetlere yönlendirmeler ve psikososyal destek hizmetleri de dahil olmak üzere hukuki ve sosyal danısmanlıktan yararlandı.
1
birey, farklı topluluklar arasındaki anlayıs ve sosyal uyumu güçlendiren kültürlerarası faaliyetlere katıldı.
1
katılımcı, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı siddeti önlemek ve bunlara müdahale etmek için bilgilendirme ve farkındalık artırma önlemlerinden yararlandı.
1
depremzede ADA Türkiye ortaklarının kriz zamanlarında hayati önem taşıyan desteklerinden yararlandı.

ORTAKLARIMIZ

Sosyal etki için güvenilir bir ortaklık

ADA Türkiye, en hassas durumdaki mültecilere ve ev sahibi toplum üyelerine ulaşmak için deneyimli STK’lar ile Türkiye’nin görece daha az hizmet alan bölgelerindeki yerel inisiyatifler arasında başarılı işbirlikleri tesis ediyor. Böylece, kamu kurumlarının mevcut hizmet yapılarıyla bağlantılı, ihtiyaç temelli ve nitelikli hizmetlerin sunulmasını destekliyor.

ORTAKLARIMIZ

Sosyal etki için güvenilir bir ortaklık

ADA Türkiye, en hassas durumdaki mültecilere ve ev sahibi toplum üyelerine ulaşmak için deneyimli STK’lar ile Türkiye’nin görece daha az hizmet alan bölgelerindeki yerel inisiyatifler arasında başarılı işbirlikleri tesis ediyor. Böylece, kamu kurumlarının mevcut hizmet yapılarıyla bağlantılı, ihtiyaç temelli ve nitelikli hizmetlerin sunulmasını destekliyor.

Neden ortak olmalısınız?

ADA Türkiye, akran öğrenimini kapasite gelişiminin merkezine alarak, bilgi değişimi, sinerji ve güvenilirlik için sürdürülebilir bir işbirliği ağı sağlıyor.

Neden ortak olmalısınız?

ADA Türkiye, akran öğrenimini kapasite gelişiminin merkezine alarak, bilgi değişimi, sinerji ve güvenilirlik için sürdürülebilir bir işbirliği ağı sağlıyor.

Haberler ve Hikâyeler

 

Haber

Sınırın ötesinden: Hikâyeler

Türkiye’deki Suriyeli, Afganistanlı, Iraklı ve İranlı mültecilerin hayatlarına görsel bir yolculuk… Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından 17 Kasım 2022’de Berlin’de açılan fotoğraf sergisi…

Yaklaşan Etkinlikler

Yaklaşan Etkinlikler

E-Kütüphane

Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi Etki Raporu 2022
Geliştirmiş Beceriler ve Yetkinlikler
Kapasite Geliştirmeye Yönelik Sürdürülebilir ve Adil Bir Yaklaşim
Hep Birlikte Uyumlu Bir Topluma Doğru
İnsan Onuru Gözeten Birey Odakli Hizmetler
Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2)
GIZ SRHC Kümesi – Kamu STK İşbirliği Örnekleri
Uygulama Ortakları Hakkında Genel Bilgi
Toplum Merkezlerinde Çok Yönlü Hizmet Sunumu 
Sosyal Uyum Atölye Çalışmaları Uygulama Rehberi
Türkiye’deki Mültecilere ve Ev Sahibi Topluma Sosyal Hizmet Sağlayan STK’lar için Dijital Hizmet Sunumu Kılavuzu
Sınırın Ötesinden: Hikâyeler Kitabı